กลอนเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                                                                        Home

    

เอา “เศรษฐกิจ พอเพียง” มาเรียงร้อย
 เลือกสายกลาง ไม่มากไม่น้อย ไม่หวือหวา 
ทันโลกา ภิวัฒน์ แนวพัฒนา
 ปรัชญา พระราชทาน สานใจไทย

มีหลักการ ความพอดี เป็นที่ตั้ง
  มีเหตุผล ไว้เหนี่ยวรั้ง ไม่หวั่นไหว
 ภูมิคุ้มกัน จากผันผวน ทั้งนอกใน
อีกโปร่งใส ให้ตรวจสอบ รอบคอบดี

   พร้อมเงื่อนไข ใช้หลัก วิชาการ
เสริมประสาน คุณธรรม นำวิถี
ต้องขยัน หมั่นเพียร เรียนวิธี
สติปัญญา พาชีวี มีครบครัน

เป็นแนวคิด ใช้ประยุกต์ ได้ทุกหมู่
สังคมสู่ ความอยู่เย็น เป็นสุขสันต์
ทั่วทุกส่วน เกิดสมดุล หนุนเนื่องกัน
ชาติคงมั่น มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

                                            พรายพล คุ้มทรัพย์
                                             25 พฤศจิกายน 2549